Kontakt

Har du frågor om vårt hundprojekt eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss! Hundbilden

Åsa Sparr

asa.sparr@nacka.se

Med ojämna mellanrum lägger vi här upp datum då ni kan komma på studiebesök, vi får många förfrågningar och har behov av att samla ihop intresserade! Maila om ni är intresserade att komma!

Nästa datum är: Inget inplanerat just nu, hör av dig vid intresse!

Björknässkolan tel: 08-7188500

350-3012-096-10_2