Om oss

Sedan april 2009 driver vi ett pedagogiskt hundprojekt på Björknässkolan i Saltsjö-Boo. Det primära syftet med projektet är att stärka elevernas självkänsla och självförtroende, träna i att kunna ta ansvar, jobba med empati och social kompetens och sist men inte minst få känna trygghet i en kompis som aldrig sviker och få mer lust till skolarbetet!Vi utnyttjar hundarnas fantastiska förmåga till kontakt och viljan att kommunicera, det finns idag en mängd vetenskapliga studier och en rad undersökningar som visar på att vi mår bra av att umgås med hundar och sällskapsdjur. När man klappar och umgås med djur så frisätts det fantastiska ”lugn och ro hormonet” Oxytocin i hjärnan, vilket får oss att känna lugn och tillfredställelse, det sänker blodtryck och puls samt stressnivån.Detta gör sedan att man har lättare att koncentrera sig och jobba på med sina uppgifter i skolan och kan underlätta i sociala situationer. Som bonus får eleverna hälsofrämjande motion och naturupplevelser vilket i sig gör att de mår bra! När ”hund” står med på schemat ökar motivationen för skolarbete och också möjligheterna att prestera bättre, vilket ger en känsla av att lyckas!Den hundassisterade pedagogiken är anpassad efter skolans läroplan Lgr11.Hundprojektet bedrivs/erbjuds för alla elever på Björknässkolan från år F-9 men är uppdelat på tre olika nivåer.

  • Pedagogiska hundpromenader med elever i behov av särskilt stöd.
  • Pedagogiska hundpromenader med våra fritids och ”klubben” elever.
  • Möjlighet för högstadiet, år 7-9 att välja hundprofil á 80 min. i veckan, alternativt att kunna delta i hundprojektet under friluftsdagar och elevens val.

Jag som driver projektet har förutom en Kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, en djurskötarutbildning i botten samt 7,5 hp från Stockholms Universitet, Hundens evolution, genetik och beteendevetenskap. Erfarenhet av hundar sedan -93, samt utbildning för Terapi & Rehabhundar.Hundarna som jobbar i projektet är noga utvalda, lugna, trygga och vana vid att vistas kring barn i olika miljöer. Flertalet av hundarna är under utbildning till diplomerade & certifierade terapihundar.