Säkerhet/Allergi

I flera år innan vi startade upp vårt hundprojekt på Björknässkolan så hade vi gjort research i frågan om hur man skulle kunna arbeta med hund i skolan på ett framgångsrikt sätt. Mycket viktig var naturligtvis frågan kring allergi. Vi gjorde studiebesök på skolor som redan involverat hund i undervisningen och fick tips och råd om hur de löst allergi frågan. De jobbade i huvudsak utomhus med hundar och elever och en skola hade byggt ett hundstall på utsidan av skolbyggnaden med separat ingång för att undvika allergen i inomhusmiljön.

Tidigt involverade vi också vår skolhälsovård i vårt kommande projekt, och när de fick höra alla positiva fördelar i form av förebyggande hälsoaspekter och friluftsliv var de genast med på noterna. Att utöka elevernas rörelse och motion ligger i linje med läroplanen och även här finns gott om forskning i ämnet.

Vi informerade alla som skulle beröras av projektet, kollegor på skolan, eleverna och deras föräldrar samt fortlöpande vår ledning naturligtvis. Vi har bara mött positiv respons under de år vi haft vårt hundprojekt. Och i och med att vårt klassrum ligger i en separat byggnad på skolområdet så har vi de senaste åren även kunna ta in hundarna i klassrummet tillsammans med eleverna, vilket har vart helt avgörande för de resultat vi kunnat nå vad gäller elevernas motivation och lust till skolarbete och även ökad måluppfyllelse på sikt. Vi har haft någon elev med hundallergi, dock ej så allvarlig utan det har kunnat lösas med en allergitablett vid några få tillfällen – naturligtvis i samråd med elevens föräldrar som tyckte att det positiva med hundarna övervägde. Naturligtvis är vi medvetna om att vi kan få elever med svårare allergi, men då får vi flytta ut verksamheten utomhus igen så som vi gjorde när vi började.

Så grundligt förarbete, research och information till alla som kommer att beröras är A och O för att lyckas tror vi. Man måste naturligtvis i första skedet också ha med sig ledningen på sin skola. Här måste man presentera vetenskaplig forskning för att kunna påvisa effekterna och kunna övertyga, vilket idag också är möjligt.

Vill man veta mer om tankar kring allergi och ny forskning på det området rekommenderar vi att man söker på Agnes Wold som är professor och överlakare i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

Vad gäller säkerhet i övrigt kring arbetet med hundassisterad pedagogik är det viktigt att man använder sig utav lämpliga och stabila hundar. De ska vara utprovade och utbildade. Vi har utbildade terapihundar och håller nu på att utbilda en hund hundar till diplomerad pedagoghund

Saga, utbildad Pedagoghund!IMG_3443