Läshundar

 

Våra elever läser flera gånger i veckan för våra ”läshundar”!

Det är ett mycket bra sätt att träna sin läsning genom att läsa högt för någon, en hund är då perfekt. Hunden dömer inte, den lyssnar tålmodigt och många elever tycker att det känns lättare att läsa för en hund istället för en lärare eller kamrat. Eleverna läser både på svenska och på engelska för hundarna.

 

Iblad somnar läshundarna…. Det beror på att boken man läser är för tråkig, sa en av våra elever…. ”Då måste man byta till en bättre bok”!

Projekt med läshundar pågår i många andra länder, i USA finns det på vissa bibliotek, läshundar som barn kan öva sin läsning tillsammans med.

IMG_1161IMG_2725 Vi har haft en student från Uppsala Universitet hos oss, Lovisa Öhlund. Hon har skrivit sin masteruppsats om läshundar utifrån vår verksamhet. Läs hennes uppsats via länken under flik ”Forskning”.

IMG_8241